Academie Orfeus
Muziek - Drama - Dans
De schoolraad
Onze schoolraad is samengesteld uit verschillende mensen die regelmatig de werking van de school onder de loep nemen. Samen sturen ze de academie in de juiste richting.
De schoolraad adviseert de directeur inzake de algemene organisatie van de school, de werving van de leerlingen, de organisatie van extra-muros en parascolaire activiteiten, het schoolbudget en het schoolwerkplan. De raad van bestuur en de algemeen directeur van de scholengroep wordt geadviseerd inzake de programmatie van het studieaanbod en de schoolinfrastructuur. Er is overleg met de directeur inzake het vastleggen van de criteria voor het aanwenden van het lestijdenpakket, de organisatie van niet-lesgebonden opdrachten, welzijn en veiligheid op de school en het schoolreglement.
Directeur: de heer Peter Savenberg
Voorzitter: de heer Bert Demunter
Ondervoorzitter: de heer Hugo Casaer
Secretaris: Mevrouw Véronique Rubens
Raadsleden: de heer Jan Decuypere, de heer Bert Stulens , de heer John Tesseur, mevrouw Caroline Asaert, mevrouw Anne-Sophie Cauwe
De schoolraad wordt tweejaarlijks verkozen uit de ouders van minderjarige leerlingen of uit de meerderjarige leerlingen en uit de personeelsleden. Daarenboven worden 2 leden gecoöpteerd uit het lokale socio-economische en culturele milieu.