Academie Orfeus
Muziek - Drama - Dans
Drie richtingen: muziek - drama - dans
In academie Orfeus bestaat de mogelijkheid om drie verschillende richtingen te volgen: muziek, drama en dans.

Klik op de knop van je keuzerichting en ontdek welke cursussen je moet volgen.
Wanneer je op
klikt, krijg je wat meer informatie.