Schooljaar 2017  2018
INSCHRIJVINGSGELD PER STUDIERICHTING

- 18 jaar 65,00 €
- 18 jaar verminderd tarief 42,00 €
+ 18 jaar en - 25 jaar 129,00 €
+ 25 jaar 307,00 €
+ 25 jaar verminderd tarief 129,00 €
MINIMUM LEEFTIJD

De aangeduide leeftijdsgrenzen gelden als ze bereikt worden op 31/12/17
Studierichting muziek 8 jaar of derde leerjaar
Studierichting drama 8 jaar of derde leerjaar
Studierichting dans 6 jaar of eerste leerjaar
VERMINDERD TARIEF

Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze en personen ten laste ervan
Attest RVA of VDAB
Deeltijds werkende verplicht ingeschreven werkzoekende of personen ten laste ervan
Attest RVA of VDAB
Leefloners of personen ten laste ervan
Attest OCMW of een attest ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of rentebijslag
Personen met een handicap of personen ten laste ervan
Een attest bewijzend dat de leerling of het gezinshoofd:
een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT),
verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’ heeft, of
een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten
op het criterium ‘zelfredzaamheid’ heeft, of
begunstigd is  van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%.
Dat percentage komt overeen met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.
Resident in gezinsvervangend tehuis of MPI
Attest betrokken tehuis of MPI
Erkend politiek vluchteling of personen ten laste ervan
Attest Ministerie van Justitie of Binnenlandse Zaken of het Gemeentebestuur
-18 jaar waarvan een gezinslid al betaalde
Kopie betalingsbewijs
-18 jaar die al een andere studierichting volgt (ook beeldende kunsten)
Kopie betalingsbewijs