Academie Orfeus
Muziek - Drama - Dans
Inschrijvingen
De inschrijvingsperiode loopt elk schooljaar van 1 september tot en met 30 september.
Je kunt voor je inschrijving zowel terecht in het hoofdgebouw te Alsemberg als in de bijafdeling te Huizingen, uiteraard tijdens de openingsuren van het secretariaat.
Je inschrijving moet jaarlijks hernieuwd worden. Uiteraard betaal je ook ieder jaar opnieuw het overeenkomstige inschrijvingsgeld.
Als je meerdere richtingen tegelijk volgt, dan betaal je een verminderde prijs voor elke bijkomende studierichting.
Leerlingen die hun inschrijvingsformulier op voorhand willen invullen kunnen dat downloaden.
Nieuwe inschrijvingen: veel gestelde vragen:
Schooljaar 2017  2018
MINIMUM LEEFTIJD

De aangeduide leeftijdsgrenzen gelden als ze bereikt worden op 31/12/17
Studierichting muziek 8 jaar of derde leerjaar
Studierichting drama 8 jaar of derde leerjaar
Studierichting dans 6 jaar of eerste leerjaar
INSCHRIJVINGSGELD PER STUDIERICHTING

- 18 jaar 65,00 €
- 18 jaar verminderd tarief 42,00 €
+ 18 jaar en - 25 jaar 129,00 €
+ 25 jaar 307,00 €
+ 25 jaar verminderd tarief 129,00 €
VERMINDERD TARIEF

Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze en personen ten laste ervan
Attest RVA of VDAB
Deeltijds werkende verplicht ingeschreven werkzoekende of personen ten laste ervan
Attest RVA of VDAB
Leefloners of personen ten laste ervan
Attest OCMW of een attest ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of rentebijslag
Personen met een handicap of personen ten laste ervan
Een attest bewijzend dat de leerling of het gezinshoofd:
een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT),
verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’ heeft, of
een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’ heeft, of
begunstigd is  van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%.
Dat percentage komt overeen met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.
Resident in gezinsvervangend tehuis of MPI
Attest betrokken tehuis of MPI
Erkend politiek vluchteling of personen ten laste ervan
Attest Ministerie van Justitie of Binnenlandse Zaken of het Gemeentebestuur
-18 jaar waarvan een gezinslid al betaalde
Kopie betalingsbewijs
-18 jaar die al een andere studierichting volgt (ook beeldende kunsten)
Kopie betalingsbewijs
AUTEURSRECHTEN

De inrichtende macht van Academie Orfeus wijst er haar leerlingen en leraars op dat het kopiëren van een auteursrechtelijk beschermd werk een misdrijf is.
Het gebruik van zulke kopieën tijdens de lessen wordt ten stelligste afgeraden.
Bij eventuele vaststellingen van een misbruik door externe organisaties, wijst de inrichtende macht elke verantwoordelijkheid af.