Academie Orfeus
Muziek - Drama - Dans
Historiek van Academie Orfeus
De ontstaansgeschiedenis van Academie Orfeus moet men eind jaren 60, begin jaren 70 situeren binnen de schoot van de toenmalige Koninklijke Fanfare Laurier-Chêne, thans omgevormd tot Brassband Alsemberg.
In die tijd leek het eens zo florissante muziekleven in  Alsemberg en omstreken ten dode opgeschreven. Gealarmeerd door enerzijds het slinkend aantal jonge muzikanten die zich aandienden in de fanfare en anderzijds de onvrede van de Nederlandstalige ouders die hun kinderen naar - meestal -  Franstalige Brusselse academies moesten sturen voor een degelijk muziekonderwijs, gingen begin 1970 de Heren Dr. Ir. André De Moor, Roger Janssens (beide bestuursleden van de fanfare), Karel Gryseels (kabinetsmedewerker van Nederlandse Cultuur), Kamiel Verhaegen (kabinetsmedewerker van onderwijs), Jan Boon (academie Anderlecht) en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Alsemberg rond de tafel zitten om te pleiten voor de oprichting van een afdeling van de academie van Anderlecht in Alsemberg.
Op 23 juni 1970 kwam het verlossende antwoord vanuit het ministerie dat een afdeling van de academie van Anderlecht in Alsemberg mocht starten.
Deze beslissing liet toe om vanaf 5 september 1970 met de lessen in Alsemberg te beginnen. De lokalen van de gemeenteschool, alsmede de aanpalende gemeentelijke feestzaal en enkele lokalen in het oude gemeentehuis werden ter beschikking gesteld. Om dit praktisch te regelen werd een overeenkomst voor 99 jaar met de gemeente gesloten (ondertekend op 18 juni 1974) met de uitdrukkelijke belofte dat de gemeente kosteloos de lokalen voor de academie ter beschikking zou stellen.
Het eerste schooljaar werd een overrompelend succes, bijna 500 leerlingen schreven zich in en begonnen hun artistieke carrière aan de academie te Alsemberg. Er werd gestart met notenleerlessen, lessen voordracht en dictie, en lessen voor de koperen en houten blaasinstrumenten, slagwerk en snaarinstrumenten als ook cursussen ballet en bewegingsleer. De lessen piano en gitaar werden in een latere fase toegevoegd.
Onder impuls van toenmalig burgemeester Omer Van Roy en kabinetsadviseur Kamiel Verhaegen werd op 1 september 1971 gestart met de academie te Huizingen, ook deze school begon als een filiaal van de academie van Anderlecht.
De academie van Huizingen kende ook een vliegende start. Maar liefst 144 leerlingen begonnen met de lessen notenleer, koperen en houten blaasinstrumenten, slagwerk, ballet, dictie en voordracht.
Het gemeentebestuur stelde lokalen ter beschikking in de Vaucampslaan. In 1985 werd het gebouw eigendom van de academie, op dit ogenblik is het nog steeds in gebruik.
Door het grote succes van zowel de academie te Alsemberg als te Huizingen werd besloten een autonome academie op te richten op het grondgebied van de fusiegemeente Beersel. Op 1 september 1972 (KB van 17 april 1974) werd dit een feit en startte de autonome muziekacademie van Alsemberg en werd Huizingen een filiaal van deze nieuwe school. De Heer Gust Langendries werd als directeur aangesteld.
Op 1 september 1979 werd het filiaal te Sint-Genesius-Rode opgericht. 72 leerlingen volgden de cursussen notenleer, piano en houten en koperen blaasinstrumenten. Aanvankelijk gingen de lessen door in de gemeenteschool "Wauterbos". In oktober 1987 verhuisden de lessen naar de huidige lokalen in de Boesdaalhoeve. De volledige cursus ballet van de academie werd ook in datzelfde jaar naar de Boesdaalhoeve overgebracht. Door het groeiend succes van de academie te Alsemberg was er immers nood aan lokalen.
In september 1983 nam de academie van Alsemberg haar intrek in de lokalen gelegen aan de Witteweg. Een huurcontract werd door het gemeentebestuur van Beersel opgemaakt met de uitdrukkelijke vermelding dat de academie geen huur diende te betalen voor het gebruik van deze lokalen.
Vanaf 1989 valt de academie onder de bevoegdheid van het gemeenschapsonderwijs.
Op 1 september 1990 treedt het nieuwe decreet op het deeltijds kunstonderwijs in werking, vanaf die datum wordt een academie als volwaardig onderwijs beschouwd.
Op 26 mei 1992 beslist de schoolraad om de school een nieuwe naam te geven, Academie Orfeus.
Op 1 december 1995 ging de Heer Gust Langendries met pensioen en werd de Heer Peter Savenberg, oud-leerling van de academie, voorgedragen als nieuwe directeur.
Op 1 september 1999 werd een filiaal te Linkebeek opgericht. In dit kleinschalige filiaal (gemiddeld een veertigtal leerlingen) worden slechts twee cursussen ingericht, namelijk notenleer en drama. Gemeenschapscentrum De Moelie stelt ons hiervoor twee lokalen ter beschikking.