Academie Orfeus
Muziek - Drama - Dans
Inschrijvingen: veel gestelde vragen
- Je kind moet op 31 december van het betrokken schooljaar minimaal 8 jaar oud zijn of in het derde leerjaar zitten.
- Kinderen starten eerst met een jaartje AMV (het vroegere notenleer, maar op een speelsere manier gegeven). Deze les is altijd twee maal per week en kan gevolgd worden in Alsemberg, Huizingen of Sint-Genesius-Rode. De exacte uren en dagen vind je op het uurrooster.
- Vanaf het tweede jaar kan gestart worden met een instrument of zang. Uurafspraken voor deze vakken worden begin september met de betrokken leraars gemaakt. Hun uurrooster staat op het web. In principe is de keuze van de leraar vrij (indien hij/zij nog voldoende plaats heeft natuurlijk). De lessen AMV (notenleer) blijven uiteraard doorlopen (4 jaar in totaal).
- Kinderen met een vooropleiding (jeugdmuziekschool, privé, …) doen best begin september een testje bij een AMV-leraar. Deze beslist dan in welk jaar je best inschrijft naargelang je kennis.
Muziek
Kinderen
- Een adolescent (vanaf 12 jaar) mag vrij kiezen of hij/zij de AMV (notenleer) cursus bij de kinderen of bij de volwassenen volgt.
- In tegenstelling tot de kinderen wordt de AMV cursus slechts één maal per week gegeven (wel twee en een half uur) en duurt deze geen 4 maar 3 jaar. De exacte uren en dagen vind je op het uurrooster.
- Vanaf het eerste jaar kan al gestart worden met een instrument of zang. Uurafspraken voor deze vakken worden begin september met de betrokken leraars gemaakt. Hun uurrooster staat op het web. In principe is de keuze van de leraar vrij (indien hij/zij nog voldoende plaats heeft natuurlijk). De lessen AMV (notenleer) blijven uiteraard doorlopen.
- Studenten met een vooropleiding (privé, orkestervaring, …) doen best begin september een testje bij een AMV-leraar. Deze beslist dan in welk jaar je best inschrijft naargelang je kennis.
- Indien je vroeger reeds notenleer gevolgd hebt, word je vrijgesteld voor het vak AMV (uiteraard naargelang het eindniveau van je gevolgde opleiding).
Adolescenten en volwassenen
- Je kind moet op 31 december van het betrokken schooljaar minimaal 8 jaar oud zijn of in het derde leerjaar zitten.
- Het uurrooster beperkt zich tot één uurtje per week.
- Tijdens de les Algemene Verbale Vorming wordt niet alleen aandacht besteed aan dictie, maar ook aan bewegingsexpressie, relaxatie, improvisatie, …
- De kinderen worden naargelang hun leeftijd ingedeeld in een groep.
- De lessen gaan door in Huizingen of in Alsemberg. Het uurrooster staat op het web.
Drama
Kinderen (tot 11 jaar)
- Een adolescent (vanaf 12 jaar) komt automatisch terecht in de middelbare graad.
- De cursus bedraagt twee uren per week, al dan niet in één of twee keer gegeven.
- Afspraken met de leraar gebeuren begin september. Het uurrooster van de leraar drama staat op het web.
- De lessen gaan door in Alsemberg of in Huizingen.
Adolescenten en volwassenen
- Je moet op 31 december van het betrokken schooljaar minimaal 6 jaar oud zijn of in het eerste leerjaar zitten.
- De kinderen van 6 jaar of het eerste leerjaar komen automatisch terecht in L1, de kinderen van 7jaar of het tweede leerjaar komen automatisch in L2 terecht. Uitzonderlijk worden er door de leraar hierop afwijkingen toegestaan. Zij hebben slechts één keer één uur les per week.
- Vanaf 8 jaar worden de nieuwe leerlingen ingedeeld volgens (voor)kennis en leeftijd. Deze indeling gebeurt in september door de leraar. Na een kort proefje bepaalt hij in welke groep je terecht kan.
- Er is twee maal les per week (op dinsdag en vrijdag). Hoogst uitzonderlijk wordt toegestaan dat de leerling in twee verschillende groepen les volgt.
- De lessen gaan enkel door in onze afdeling te Sint-Genesius-Rode.
- Het volledige uurrooster staat op het web.
Dans