Academie Orfeus
Muziek - Drama - Dans
Examenplanning
Vanaf het schooljaar 2017-2018 stappen we over naar een alternatieve evaluatieregeling: breed en competentiegericht evalueren.
Uitgangspunt is dat het evalueren enkel met punten niet meer aan de huidige behoeften voldoet. Het geven van feedback op regelmatige momenten is veel effectiever in de ontwikkeling van de leerling dan louter een score op het einde van het schooljaar.
Evaluatie is niet het eindpunt van het leerproces maar is voortdurend verweven met het leerproces.
Het schooljaar wordt opgesplitst in twee semesters, van september tot eind januari en van februari tot eind juni.
Elk semester kent zijn evaluatieactiviteiten (toonmoment, toetsing, permanente evaluatie, observatie, zelfevaluatie, …) die hun neerslag vinden in een schriftelijke evaluatie gevolgd door een gesprek.
De evaluatie vermeldt geen "score" meer maar geeft aan in welke mate je al beschikt over voldoende competenties en vaardigheden.
De evaluatie dient dus als permanente feedback en bijsturing van het leerproces zodat je opleiding in Academie Orfeus op alle vlakken een zo groot mogelijk succes wordt.