Academie Orfeus
Muziek - Drama - Dans
Afwezigheden
Een leerling is slechts financierbaar indien hij/zij minstens 2/3 van de lessen bijgewoond heeft op 1 februari.

Gewettigde afwezigheden tellen als een aanwezigheid.

De beoordeling dat een afwezigheid al of niet gewettigd is ligt bij de directeur.

In onze school wordt een afwezigheid als gewettigd beschouwd wanneer het gaat om ziekte, werk- of schoolomstandigheden of familiale omstandigheden.

De leerling dient wel zijn leraar en/of het secretariaat te verwittigen.

Dit kan op het nummer 02 380 20 42 (Alsemberg) of 02 356 12 70 (Huizingen).

Mailen mag ook op orfeus@ringscholen.be.