Elk schooljaar zijn er in onze academie een aantal activiteiten zoals klasaudities, leraarconcerten, uitstappen, toneelopvoeringen, … die we zeker in de kijker willen plaatsen. De educatieve waarde ervan speelt hier een voorname rol.
Academie Orfeus
Muziek - Drama - Dans
Activiteiten
Klasconcert
Door de leerlingen viool van Ludwine BEUCKELS
Maandag 5 februari 2018 om 18.30 uur
Auditiezaal Academie Orfeus, Witteweg 18 - 1652 Alsemberg