Elk schooljaar zijn er in onze academie een aantal activiteiten zoals klasaudities, leraarconcerten, uitstappen, toneelopvoeringen, … die we zeker in de kijker willen plaatsen. De educatieve waarde ervan speelt hier een voorname rol.
Academie Orfeus
Muziek - Drama - Dans
Activiteiten
Klasconcert
Door de leerlingen zang van Caroline ASAERT
Vrijdag 22 december 2017 om ??.00 uur
Auditiezaal Academie Orfeus, Witteweg 18 - 1652 Alsemberg
Klasconcert
Door de leerlingen piano van Burkard SPINNLER
Zaterdag 23 december 2017 om 10.00 uur
Pianoklas Academie Orfeus, Torleylaan 87 - 1654 Huizingen